Metody pracy

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia to świadome i zamierzone stosowanie metod klinicznych i zabiegów interpersonalnych, pochodzących ze sprawdzonych twierdzeń nauk psychologicznych, w celu towarzyszenia ludziom w modyfikacji ich zachowań, właściwości poznawczych, emocji i/lub innych cech na takie, które wydają się uczestnikom tego procesu pożądane.

Psychoterapia jako metoda pracy

Psychoterapia jest metodą leczenia, która ma na celu niesienie ulgi osobom doznającym psychicznego cierpienia. Kierowana jest do osób, które cierpią z powodu zaburzeń takich jak: depresja, lęki, zaburzenia osobowościowe i wielu innych, a także do osób, które przeżywają trudności w relacjach, mają problemy natury emocjonalnej, doświadczają kryzysu oraz do osób, które są zainteresowane rozwojem osobistym i szukają odpowiedzi na pytania typu: „Czego tak naprawdę pragnę w życiu?”, „Jak to osiągnąć?”.

Cel psychoterapii

Praca psychoterapeutyczna ma na celu doprowadzić do zmiany sposobów myślenia, radzenia sobie z emocjami i zmiany zachowania na bardziej funkcjonalne. Osoba korzystająca z psychoterapii nie musi doświadczać zaburzeń psychicznych, a może jedynie odczuwać potrzebę poprawienia jakości swojego życia zawodowego lub osobistego. Psychoterapia może, między innymi, podnieść motywację do działania, zwiększyć poczucie własnej wartości, czy poprawić komunikację z innymi ludźmi. Głównym celem terapii jest podniesienie jakości życia.

Czym psychoterapia nie jest?

Psychoterapia nie jest doradzaniem, osądzaniem, szukaniem racji. To Pacjent\Klient decyduje, nad czym chciałby pracować, jakiej zmiany oczekuje.

Psychoterapeuta udostępnia narzędzia, dzięki którym Pacjent/Klient może szybciej dokonać zmiany.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna
Terapia systemowa
Terapia schematu
Terapia Akceptacji i Zaangażowania
Terapia dialektyczne - behawioralna DBT
Terapia poznawcza oparta na uważności MBCT