Psychoterapia dzieci i młodzieży

JEŚLI TWOJE DZIECKO:

 • często bywa smutne
 • nie ma ochoty na działanie, nic go nie interesuje i całymi dniami przebywa w pokoju
 • spędza zbyt dużo czasu przy komputerze lub telefonie
 • odczuwa nadmierny lęk, który zaburza jego funkcjonowanie
 • nie chce chodzić do szkoły
 • ma problemy ze snem, często choruje
 • uważa się za gorsze od innych i ma niskie poczucie własnej wartości
 • ma trudności w relacjach z rówieśnikami (jest nieśmiałe, wycofanie, nie potrafi stawiać granic, izoluje się od innych, wywyższa się)
 • najpierw działa, a potem myśli
 • nie może skoncentrować się na jednej czynności
 • zachowuje się agresywnie
 • uszkadza sobie ciało
 • ma problemy z jedzeniem
 • może przeżywać trudności z powodu sytuacji w rodzinie (np.: konflikt rodziców, rozwód, przeprowadzka, zmiana szkoły, śmierć bliskiej osoby)

BĄDŹ POTRZEBUJE SPECJALISTYCZNEJ DIAGNOZY I ZINDYWIDUALIZOWANEGO LECZENIA:

 • zaburzeń lękowych takich jak: lęk przed separacją (zaburzenie więzi), lęk społeczny, fobie specyficzne, mutyzm wybiórczy, napady paniki, lęk uogólniony
 • zaburzeń nastroju takich jak: zaburzenia depresyjne, mania i zaburzenia afektywne dwubiegunowe
 • zaburzeń pourazowych (PTSD) i związanych z czynnikiem stresowym
 • zaburzeń obsesyjno-kopulsyjnych
 • zespołu nadpobudliwości ruchowej (ADHD)
 • zaburzeń zachowania (ODD i inne)
 • zaburzeń tikowych
 • zaburzeń dysocjacyjnych i pod postacią somatyczną
 • zaburzeń odżywania się (bulimia, anoreksja, otyłość)
 • zaburzeń snu
 • zaburzeń związanych z substancjami psychoaktywnymi i uzależnieniami (alkohol, narkotyki, nadmierne korzystanie z Internetu)
 • próby samobójcze
 • całościowych zaburzeń rozwoju (Zespół Aspergera)
 • w kierunku zaburzeń osobowości (m.in.: borderline, antyspołeczne, unikowe, obsesyjno-kompulsyjne, zależne)

lub jeśli Twoje dziecko chciałoby:

 • lepiej poznać siebie i swoje predyspozycje zawodowe przed podjęciem decyzji o wyborze szkoły
 • nauczyć się lepiej rozpoznawać i wyrażać emocje
 • dowiedzieć się, jak budować satysfakcjonujące relacje i rozwinąć umiejętności społeczne
 • nauczyć się wyrażać swoje potrzeby i reagować na potrzeby innych
 • przećwiczyć umiejętności stawiania granic
 • nauczyć się mniej przejmować krytyką i oceną
Kindspace

Psychoterapia dzieci i młodzieży to regularne spotkania, które odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają 50 min. Pierwsze spotkanie jest konsultacją, w czasie której decydujemy, czy psychoterapia będzie najlepszą formą pomocy.

UMÓW WIZYTĘ