Psychoterapia par i małżeństw

Jeśli:

 • przeżywacie kryzys w związku
 • czujecie, że oddaliliście się od siebie
 • staracie się coraz bardziej, a i tak wszystko jest nie tak
 • czujecie się zmęczeni i wyczerpani
 • konflikt między Wami wpływa na inne sfery życia
 • Wasze dziecko/dzieci odczuwają skutki konfliktu między Wami
 • przeżyliście zdradę
 • macie problemy związane z rodzinami pochodzenia (ustalenie granic, oczekiwania co do relacji z rodziną, problem lojalności)
 • macie tajemnice rodzinną, która wpływa na jakość Waszego związku lub od lat „milczycie na jakiś temat”
 • macie przekonanie, że i tak nic się nie zmieni
 • od lat „tańczycie ten sam taniec”, który powoduje cierpienie

A chcielibyście:

 • zrozumieć schematy Waszych konfliktów, przyjrzeć się dysfunkcjonalnym strategiom (unikania, atakowania, wycofania) i nauczyć się reagować bardziej funkcjonalnie (a nie automatycznie)
 • nauczyć się jasno wyrażać swoje potrzeby i reagować na potrzeby partnera
 • poprawić jakość komunikacji – wzajemnego słuchania, otwartego mówienia o swoich emocjach
 • wzmocnić więzi
 • określić oczekiwania wobec Partnera i zmodyfikować te, które są nierealistyczne
 • zbudować relację opartą na wzajemnej wymianie
 • nauczyć się okazywania wdzięczności i dostrzegania dobrych stron Partnera

Lub:

 • planujecie małżeństwo i chcielibyście podnieść świadomość na temat funkcjonowania w związku
 • chcielibyście lepiej poznać swoje osobowości i spojrzeć na siebie realistycznie
 • interesuje Was genogram rodziny, ukazujący przekazy międzypokoleniowe wpływające na wybory partnerów i na sposób funkcjonowania w związku
 • chcielibyście określić, co jest dla Was ważne w związku
 • nauczyć się, jak zbudować związek oparty na świadomych wyborach
Kindspace

Psychoterapia par i małżeństw to regularne spotkania, które odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Pierwsze spotkanie jest konsultacją, w czasie której decydujemy, czy psychoterapia będzie najlepszą formą pomocy.

UMÓW WIZYTĘ