Psychoterapia rodzin

Psychoterapia rodzin może być elementem psychoterapii dziecka, psychoterapii par i małżeństw, jeśli członkowie rodziny mają wyraźny udział w problemach Pacjenta/Klineta. Psychoterapeuta pomaga rodzinie odkryć nowe dane o problemie i zobaczyć problem z perspektywy każdej z osób. Pyta o myśli, emocje, zachowania i interakcje w rodzinie.

Ważnym elementem jest zaobserwowanie, jak rodzina funkcjonuje jako system, jaki jest styl interakcji między członkami rodziny, jakie są przekonania rodziny na swój temat i jak buduje więzi. Każda osoba otrzymuje empatyczną informację zwrotną na temat swoich wypowiedzi. Celem terapii rodziny jest poznanie mechanizmów, które powodują konflikt i nauczenie się nowego sposobu komunikowania i funkcjonowania oraz wzmocnienie więzi.

Kindspace

Psychoterapia rodzin to regularne spotkania, które odbywają się raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie. Pierwsze spotkanie jest konsultacją, w czasie której decydujemy, czy psychoterapia będzie najlepszą formą pomocy.

UMÓW WIZYTĘ