O centrum

Kindspace

KIND SPACE to Centrum Psychoterapii i Rozwoju, które oferuje psychoterapię, szkolenia i treningi w oparciu o najbardziej skuteczne i przebadane metody z nurtu poznawczo-behawioralnego – CBT, ACT, Terapia Schematu, DBT, CFT i Mindfulness.

KIND SPACE pomaga osobom, które doświadczają trudności w życiu codziennym, chcą budować zdrowe relacje z innymi, wzmocnić poczucie własnej wartości, określić, co jest dla nich ważne i zdobyć umiejętności, które mają na celu podniesienie jakości życia.

Kindspace

KIND SPACE pomaga również firmom w procesie zmiany, określenia wartości i wykorzystania potencjału człowieka w celu stworzenia autentycznego i efektywnego środowiska pracy. Pracujemy z osobami doświadczającymi silnego stresu i wypalenia zawodowego.

KIND SPACE to przede wszystkim przestrzeń życzliwości dla siebie i innych. Miejsce, gdzie możesz przyjść i nauczyć traktować się z taką samą życzliwością, troską i wsparciem, jakie okazałbyś przyjacielowi. Dając sobie ukojenie i wsparcie, pojawiają się ciepłe i pragnienie, żeby zmienić sytuację na lepszą. Pojawia się szansa na rozwój i życie pełnią życia.

Standardy pracy

Kodeks etyczny

Pracuję zgodnie z zasadami zawartymi w  Kodeksie Etycznym Terapeuty poznawczo- behawioralnego.
Zapewniam pełną dyskrecję i anonimowość.

Superwizja

Moja praca podlega regularnej superwizji grupowej i/lub indywidualnej prowadzonej przez certyfikowanych Superwizorów.