Interwencja kryzysowa

Kindspace

Interwencja kryzysowa jest kierowana do osób, które przeżyły lub przeżywają trudności lub traumy takie ja: wypadek, śmierć osoby bliskiej, rozwód, utrata pracy i inne.  Do sytuacji kryzysowych zaliczają się również takie wydarzenia jak: ślub, ciąża, czy narodziny dziecka, a nawet awans zawodowy. Niespodziewana, nagła zmiana wymaga większego niż zazwyczaj wysiłku psychicznego, podnosi poziom lęku, obniża poczucie kontroli, a to powoduje, że dotychczasowe sposoby radzenia sobie nie są wystarczające i konieczne jest wsparcie psychologiczne. Celem interwencji kryzysowej jest wsparcie osoby w kryzysie, wzmocnienie jej zasobów i pomoc w powrocie do równowagi psychicznej.

UMÓW WIZYTĘ