Diagnoza

Diagnoza sporządzana jest na podstawie:

 • obserwacji:
 • ogólnego wyglądu pacjenta
 • reakcji emocjonalnych
 • sposobu mówienia
 • poruszanych treści
 • wywiadu:

–  od pacjenta,

–   od rodziny (w niektórych przypadkach)

 • analizy dostępnej dokumentacji medycznej, psychologicznej czy sądowej (jeśli jest to konieczne)
 • przeprowadzonych aktualnie badań psychologicznych (możliwość porównania wyników badań z wcześniejszymi)

DIAGNOZA DZIECI I MŁODZIEŻY OBEJMUJE:

 • Wywiad rodzinny i rozwojowy
 • Testy psychologiczne
 • Testy pedagogiczne
 • Konsultację lekarską

W diagnozie dzieci i młodzieży uwzględniany jest kontekst systemowy diagnozy psychologicznej rozumienie zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży w kontekście funkcjonowania rodzinnego. Bardzo ważne jest określenie, co diagnoza oznacza dla pacjenta a także jego rodziny i szerszego środowiska, w którym funkcjonuje.

PODEJŚCIE HOLISTYCZNE W DIAGNOZIE:

 • diagnoza indywidualna
 • diagnoza rodzinna (i szerzej środowiskowa)
 • wskazania do terapii indywidualnej i/lub grupowej
 • wskazania wynikające z diagnozy do uwzględnienia innych form pomocy: pomoc logopedyczna, reedukacja, kinezyterapia i innych
 • ewentualnie terapia rodzinna i dalsza diagnoza w terapii